زنگ تفریح http://zange-tafriih.mihanblog.com 2018-04-22T22:52:30+01:00 text/html 2013-11-23T20:24:22+01:00 zange-tafriih.mihanblog.com خانومی آنتیک کاری http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/14 <div align="center"><font color="#FF6666" size="2">ظرف مورد نظر , یه مقدار روزنامه باطله , کمی چسب چوب, رنگ گواش یا آبرنگ , اکلیل یا رنگ پودری نقره ای و طلایی<br>و یه مقدار هم نگین و وسایل تزیینی, و البته اندکی حوصله و وقت آزاد...<br>نتیجه یک کار دستی زیبا میشه که میتونید به عزیزانتون هدیه بدین<br></font><br><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/زنگ تفریح/آنتیک کاری/Photo0316.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/زنگ تفریح/آنتیک کاری/Photo0324.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-10-11T20:22:35+01:00 zange-tafriih.mihanblog.com خانومی جاشمعی http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/11 <font color="#993399" size="2">دوتا لیوان که مال شکلات صبحانه بوده + 40سانت تور ترجیحا مشکی= یه جاشمعی هنری</font><font color="#993399" size="2"><img src="http://www.totalgifs.com/candied/37.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font><br><br><br><div align="center"><div align="right"><br></div><img src="http://www.mamipic.com/image-F753_5287D30A.jpg" border="0" height="492" width="669"></div> text/html 2013-06-30T19:21:05+01:00 zange-tafriih.mihanblog.com خانومی جای نایلون فریزر برای آشپز خونه عروس http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/13 <div align="center"><div align="center"><font color="#FF6666" size="2">این عروس خانوم زیر دامن چین چینیش یک کیسه پر از پاکت فریزر داره که درش با کش جمع شده <br></font></div><br><br><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/زنگ تفریح/سرویس آشپزخانه/Photo0050.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="592" hspace="0" vspace="0" width="444"><br></div> text/html 2013-06-18T19:19:37+01:00 zange-tafriih.mihanblog.com خانومی عروس و دوماد یخچالی http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/12 <div align="center"><font color="#993399" size="2">یه عروس و دوماد مهلبون که میتونن تا سالها تو یخچالتون باقی بمونن<br>&nbsp;و یه نوستالژی رویایی برای شما باشن</font><img src="http://www.melhorconteudo.com.br/images/emoticons/fotos-smileys3d/smileys3d-MelhorConteudo50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/زنگ تفریح/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="455" hspace="0" vspace="0" width="607"></div> text/html 2013-05-18T14:07:26+01:00 zange-tafriih.mihanblog.com خانومی سر زانویی http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/15 <font color="#FF6666" size="2">اگه دخملای شمام مثل دخمل من زود به خدمت زانوی شلوارهاشون میرسن و سر زانویی هم دوست ندارن , میتونین از این روش ا ستفاده کنین<br>هم دوباره قابل استفاده میشه, هم فانتزی و قشنگه <img src="http://www.totalgifs.com/candied/70.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></font><div align="center"><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/زنگ تفریح/سر زانویی.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-03-04T03:17:14+01:00 zange-tafriih.mihanblog.com خانومی جاقاشقی گوچولو http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/9 <div align="center"><font color="#CC0000" size="2">همیشه با قاشق چایخوری هام مشکل داشتم جاقاشقی کوچولو زیاد دیده بودم ها, ولی چون شبیه جای قاشق بزرگام نبودن, نمیخواستمشون <br>میخواستم کنفی و گونی رنگ باشه<br>و اینجوری شد که این شد:<font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><br><br></font></font></font></font></font><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/1/SPM_A7713.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/1/SPM_A7710.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-02-08T15:17:19+01:00 zange-tafriih.mihanblog.com خانومی لباس گرم برای قوری جون http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/3 <div align="center"><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/زنگ تفریح/5.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/زنگ تفریح/6.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></div> text/html 2013-02-08T10:27:48+01:00 zange-tafriih.mihanblog.com خانومی تابلوی عدسی http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/7 <div align="center"><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/زنگ تفریح/95.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/زنگ تفریح/96.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-02-07T15:21:18+01:00 zange-tafriih.mihanblog.com خانومی مینی حبوبات http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/5 <div align="center"><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/زنگ تفریح/7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/زنگ تفریح/8.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-02-07T05:35:33+01:00 zange-tafriih.mihanblog.com خانومی شوکولاتهای نخوردنی http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/8 <div align="center"><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/زنگ تفریح/93.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/زنگ تفریح/92.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/زنگ تفریح/94.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-02-06T15:25:06+01:00 zange-tafriih.mihanblog.com خانومی باد بزن پرتقالی http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/6 <div align="center"><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/زنگ تفریح/9.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/زنگ تفریح/90.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://mm241.persiangig.com/khanoomkhanoomha/زنگ تفریح/91.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div>