زنگ تفریح tag:http://zange-tafriih.mihanblog.com 2018-04-22T18:56:08+01:00 mihanblog.com آنتیک کاری 2013-11-23T20:24:22+01:00 2013-11-23T20:24:22+01:00 tag:http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/14 خانومی ظرف مورد نظر , یه مقدار روزنامه باطله , کمی چسب چوب, رنگ گواش یا آبرنگ , اکلیل یا رنگ پودری نقره ای و طلاییو یه مقدار هم نگین و وسایل تزیینی, و البته اندکی حوصله و وقت آزاد...نتیجه یک کار دستی زیبا میشه که میتونید به عزیزانتون هدیه بدین ظرف مورد نظر , یه مقدار روزنامه باطله , کمی چسب چوب, رنگ گواش یا آبرنگ , اکلیل یا رنگ پودری نقره ای و طلایی
و یه مقدار هم نگین و وسایل تزیینی, و البته اندکی حوصله و وقت آزاد...
نتیجه یک کار دستی زیبا میشه که میتونید به عزیزانتون هدیه بدین]]>
جاشمعی 2013-10-11T20:22:35+01:00 2013-10-11T20:22:35+01:00 tag:http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/11 خانومی دوتا لیوان که مال شکلات صبحانه بوده + 40سانت تور ترجیحا مشکی= یه جاشمعی هنری دوتا لیوان که مال شکلات صبحانه بوده + 40سانت تور ترجیحا مشکی= یه جاشمعی هنری]]>
جای نایلون فریزر برای آشپز خونه عروس 2013-06-30T19:21:05+01:00 2013-06-30T19:21:05+01:00 tag:http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/13 خانومی این عروس خانوم زیر دامن چین چینیش یک کیسه پر از پاکت فریزر داره که درش با کش جمع شده
این عروس خانوم زیر دامن چین چینیش یک کیسه پر از پاکت فریزر داره که درش با کش جمع شده]]>
عروس و دوماد یخچالی 2013-06-18T19:19:37+01:00 2013-06-18T19:19:37+01:00 tag:http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/12 خانومی یه عروس و دوماد مهلبون که میتونن تا سالها تو یخچالتون باقی بمونن و یه نوستالژی رویایی برای شما باشن یه عروس و دوماد مهلبون که میتونن تا سالها تو یخچالتون باقی بمونن
 و یه نوستالژی رویایی برای شما باشن]]>
سر زانویی 2013-05-18T14:07:26+01:00 2013-05-18T14:07:26+01:00 tag:http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/15 خانومی اگه دخملای شمام مثل دخمل من زود به خدمت زانوی شلوارهاشون میرسن و سر زانویی هم دوست ندارن , میتونین از این روش ا ستفاده کنینهم دوباره قابل استفاده میشه, هم فانتزی و قشنگه اگه دخملای شمام مثل دخمل من زود به خدمت زانوی شلوارهاشون میرسن و سر زانویی هم دوست ندارن , میتونین از این روش ا ستفاده کنین
هم دوباره قابل استفاده میشه, هم فانتزی و قشنگه

]]>
جاقاشقی گوچولو 2013-03-04T03:17:14+01:00 2013-03-04T03:17:14+01:00 tag:http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/9 خانومی همیشه با قاشق چایخوری هام مشکل داشتم جاقاشقی کوچولو زیاد دیده بودم ها, ولی چون شبیه جای قاشق بزرگام نبودن, نمیخواستمشون میخواستم کنفی و گونی رنگ باشهو اینجوری شد که این شد: همیشه با قاشق چایخوری هام مشکل داشتم جاقاشقی کوچولو زیاد دیده بودم ها, ولی چون شبیه جای قاشق بزرگام نبودن, نمیخواستمشون
میخواستم کنفی و گونی رنگ باشه
و اینجوری شد که این شد:


]]>
لباس گرم برای قوری جون 2013-02-08T15:17:19+01:00 2013-02-08T15:17:19+01:00 tag:http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/3 خانومی

]]>
تابلوی عدسی 2013-02-08T10:27:48+01:00 2013-02-08T10:27:48+01:00 tag:http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/7 خانومی

]]>
مینی حبوبات 2013-02-07T15:21:18+01:00 2013-02-07T15:21:18+01:00 tag:http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/5 خانومی

]]>
شوکولاتهای نخوردنی 2013-02-07T05:35:33+01:00 2013-02-07T05:35:33+01:00 tag:http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/8 خانومی


]]>
باد بزن پرتقالی 2013-02-06T15:25:06+01:00 2013-02-06T15:25:06+01:00 tag:http://zange-tafriih.mihanblog.com/post/6 خانومی


]]>